Groningers laat uw stem horen

Onze mening:

Als gedupeerde in het aardbevingsgebied heb je het recht te bepalen hoe de schade die je is aangedaan, wordt afgehandeld en hoe (de toekomst van) je eigen woon- en leefgebied er uit komt te zien. 

 

van de nood een deugd maken

Met gevaar voor eigen leven maken de kinderen van de nood een deugd.

Alle inwoners (particulier en ondernemer) in het aardbevingsgebied van de provincie Groningen voelen de gevolgen van de jarenlange gaswinning in dit gebied. Dit zorgt voor veel emotionele, materiële en economische schade en hierdoor een verslechterde leefklimaat.

Er zijn vele werkgroepen opgericht en er zijn vele ambtenaren aangesteld om deze schades te begeleiden (en op te lossen), maar helaas ................ er wordt slecht geluisterd naar de mensen die dit leed moeten ondergaan.

Hierin willen wij verandering aan brengen en vragen u als belanghebbende om hulp.

De wijze van uitvoering van schadeherstel en versteviging van panden is onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid van het gebied. Omdat zowel bedrijven als particulieren hierbij betrokken zijn, willen we dit zo breed mogelijk bespreekbaar maken.

Onze doel:

  • De afwikkeling van de schade door gaswinning, het verbeteren van de leefbaarheid en de toekomst van het aardbevingsgebied te laten bepalen door de inwoners en door niemand anders.

Waarom?

  • Als we de regie uit handen geven, is de kans groot dat we niet krijgen waar we recht op hebben. Lees meer Kansen en valkuilen.

Hoe?

  • Door de ideeën en de wensen van de inwoners van het aardbevingsgebied in de provincie Groningen te verzamelen. De uitkomst hiervan moet een richtlijn worden hoe de betalende partijen, wel te verstaan "Den Haag" en de NAM, de afhandeling van de schade en de investeringen als compensatie in dit gebied moeten realiseren. Lees meer Toekomst provincie Groningen.
  • Door de herstelwerkzaamheden en investeringen die gedaan moeten worden te laten uitvoeren door ondernemers cq. vaklieden uit de het aardbevingsgebied. Lees meer Waarom lokale vaklieden.

Wilt u ook dat "Den Haag" en de NAM de ideeën die breed gedragen worden door de inwoners van het aardbevingsgebied Groningen gaan hanteren voor herstel van de schade, de versteviging van de panden en het verbeteren van de leefbaarheid in het gebied: meld u zich dan aan en stem mee.